តាមអ្នក

Term of Use
ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ តាមអ្នក

លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ គឺជាច្បាប់នៃការប្រើប្រាស់ តាមអ្នក ក៏ដូចជាការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីសេវាកម្ម តាមអ្នក ដែលមានចែងនៅខាងក្រោមនេះ។ នៅពេលអ្នកបង្កើតគណនី តាមអ្នក ឬផ្តើមប្រើប្រាស់ តាមអ្នក មានន័យថាអ្នកយល់ស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះហើយ។

សេវាកម្មផ្តល់ជូនដោយ តាមអ្នក

ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានូវសេវាកម្មរបស់ តាមអ្នក ដែលក្នុងនោះមានដូចជា ផលិតផលរបស់ តាមអ្នក, មុខងារមានប្រយោជន៍ជាច្រើន, កម្មវិធីប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ, គោលដៅ នៃបច្ចេកវិទ្យាការអភិវឌ្ឍន៍ ជីវិត ទំនាក់ទំនង និងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នា ទទួលបាននូវរាល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យា ការកម្សាន្ត ចំណេះដឹង និងវីដេអូថ្មីៗ។ អ្វីដែលពិសេសនោះ តាមអ្នក ជា កម្មវិធីបណ្តាញសង្គមរបស់ខ្មែរ ដែលនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងទីកន្លែងថ្មី មុខមាត់ថ្មី ផ្តោតលើការកម្សាន្តដ៏សម្បូរបែប និងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងមិត្តភក្តិ ឬក៏អ្នកជាទីស្រលាញ់ផ្សេងៗ។

សេវាកម្មលម្អិត និងលក្ខខណ្ឌរបស់ តាមអ្នក មានដូចជា៖

- ផ្តល់បទពិសោធន៍នៃការអានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ ជាមួយនឹងប្រធានបទទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យានិងកម្សាន្តនានាជាច្រើនទៀត
- ទស្សនាវីដេអូ Review ថ្មីៗនានាយ៉ាងទាន់ចិត្ត តាមរយៈសារដំណឹងនៅក្នុងកម្មវិធី
- ផ្តល់ជូននូវឱកាសផ្ទាល់ខ្លួន ក្នុងការបង្កើត ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ការរុករក និងការចែករំលែក: ក្រុមការងារយើង បានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា ជាជំនួយក្នុងការបង្កើត ស្វែងរក ចូលរួម និងផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមក តាមរយៈការឲ្យផ្កាយ ផ្តល់មតិ និងចែករំលែក បានកាន់តែងាយស្រួល
- បង្កើនអារម្មណ៍វិជ្ជមាន ស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសថ្មី: ជាមួយ តាមអ្នក នៅទីនេះប្រធានបទភាគច្រើនយើងនិយាយពីបច្ចេកវិទ្យា ការកម្សាន្ត ចំណង់ចំណូលចិត្ត និងបទពិសោធន៍ល្អៗរបស់បុគ្គលទូទៅ ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការតាមដានរាល់ប្រធានបទ ចែករំលែក អ្វីដែលអ្នកមាន ជាមួយនឹងបុគ្គលដែលអ្នកពេញចិត្តផងដែរ
- អភិវឌ្ឍនិងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗតាមដែលអាចធ្វើបាន ក្នុងការផ្តល់បទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់បានកាន់តែងាយស្រួល និងសម្បូរបែប។ ក្រៅពីវិធីសាស្រ្តក្នុងការចែករំលែកតាមរយៈអក្សរ រូបភាព និងវីដេអូហើយនោះ តាមអ្នក ក៏មានផ្តល់មុខងារ "រូបភាពសម្លេង” ដំបូងគេ ដែលអាចឲ្យរូបភាពរបស់អ្នកកាន់តែទាក់ទាញ ជាមួយនឹងសម្លេងពិតៗ ពិពណ៌នាពីរូបនោះតែម្តង ហាក់ដូចជាវាកំពុងតែកើតឡើងថ្មីៗអញ្ចឹងដែរ

បទបញ្ញត្តិសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី តាមអ្នក

ទន្ទឹមនឹងការចង់ឲ្យ តាមអ្នក ទទួលបានការគាំទ្រ និងមានការប្រើប្រាស់កាន់តែទូលំទូលាយ យើងក៏ចង់ឲ្យកម្មវិធីមួយនេះ ស្របច្បាប់ និងមានសុវត្ថិភាព សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់រាល់គ្នាផងដែរ។ ដូចនេះ តម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្តេជ្ញាចិត្ត និងអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចខាងក្រោមៈ
- អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិចបំផុត 13 ឆ្នាំ
- អ្នកប្រើប្រាស់ មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋណាមួយឡើយ
- អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវប្រាកដថា ព័ត៌មានដែលអ្នកបានបំពេញនៅក្នុងទម្រង់ពាក្យស្នើសុំបង្កើតគណនី គឺពិតជាព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់
- អ្នកប្រើប្រាស់មិនអាចធ្វើអ្វីមួយខុសច្បាប់ ឬក្នុងចេតនាអាក្រក់ណាមួយនៅក្នុង តាមអ្នក ឡើយ
- អ្នកប្រើប្រាស់មិនអាចប្រើ តាមអ្នក ក្នុងចេតនាគំរាម ឬញុះញង់អ្នកដទៃឲ្យប្រើអំពើហិង្សាឡើយ
- គ្រប់អ្នកប្រើប្រាស់មិនអាចប្រើ តាមអ្នក ក្នុងចេតនាទាញយកទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត
- ការបង្ហោះនានាក្នុង តាមអ្នក ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ថិតនៅក្រោមប្រធានបទ "បច្ចេកវិទ្យា កម្សាន្ត សិក្សា ចំណង់ចំណូលចិត្ត និងការចែករំលែកបទពិសោធន៍នានា”
- គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការបង្ហោះទាំងអស់ ដែលខុសពីប្រធានបទដូចបានកំណត់ ឬខុសពីគោលការណ៍ តាមអ្នក នឹងត្រូវលុបចោលដោយពុំចាំបាច់ជម្រាបជូនមុនឡើយ ហើយសម្រាប់គណនីដែលនៅតែប្រព្រឹត្តខុសពីបទបញ្ញត្តិរបស់យើងលើសពី ៣ ដង នឹងត្រូវលុបចេញពី តាមអ្នក ដោយស្វ័យប្រវត្តិផងដែរ

ប្រការបញ្ជាក់បន្ថែម:

- រាល់ទិន្នន័យ និងគណនីទាំងអស់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ គឺស្ថិតនៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ យើងគ្មានសិទ្ធិ ក្នុងការកែសម្រួល ឬរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលឡើយ។
- គ្រប់រូបភាព និងវីដេអូត្រូវបានលើកទឹកចិត្តជារូបភាពកែច្នៃបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯង និងមិនមែនក្នុងន័យទាក់ទងនឹងនយោបាយ, សិទ្ធិបុគ្គល និងក្នុងន័យមិនសមរម្យ ឬក៏អាសអាភាសជាដើម
- សូមចូលរួមរាយការណ៍ទាំងអស់គ្នាក្នុងករណីប្រទះគ្រប់រូបភាព និងវីដេអូដែលផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌខាងលើ
- សម្រាប់គណនីដែលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានពិត ក៏ដូចជារូបភាពខ្លួនឯងផ្ទាល់ មានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការ ទទួលបាន Verify Account។

បទបញ្ញត្តិសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ តាមឆាត

តាមឆាត ជាផ្លូវថ្មីនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធី តាមអ្នក តែម្តង បានន័យថា រាល់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាដោនឡូដយក តាមអ្នក មកប្រើប្រាស់នៅលើឧបករណ៍ Android និង iOS នោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចប្រើប្រាស់ តាមឆាត បានផងដែរ។ ទន្ទឹមនឹងការបង្កើតមុខងារជជែកកម្សាន្តថ្មីនេះឡើងហើយ ក្រុមការងារ តាមអ្នក ក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើឯកជនភាព សុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មាននិងទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចគ្នា។ ខាងក្រោមនេះជាបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែអានឲ្យបានច្បាស់ មុននឹងប្រើប្រាស់ តាមឆាត៖
•  មាតិកា ឬខ្លឹមសារក្នុងការសន្ទនាៈ មានតែម្ចាស់គណនីផ្ទាល់និងដៃគូម្ខាងទៀតប៉ុណ្ណោះ ទើបអាចមានសិទ្ធិមើលឃើញខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៅក្នុងការសន្ទនាណាមួយ។ រាល់ខ្លឹមសារនៃការសន្ទនារបស់អ្នកជាមួយនរណាម្នាក់នៅក្នុង តាមឆាត គឺស្ថិតនៅលើការគ្រប់គ្រង់របស់អ្នកផ្ទាល់ទាំងស្រុង ហើយក្រុមការងារ តាមអ្នក មិនមានសិទ្ធិក្នុងការចូលទៅមើលខ្លឹមសារការសន្ទនាក្នុងរូបភាពមិនសមរម្យ ឬទាញយកផលចំណេញអ្វីមួយនោះឡើយ។
•  ឯកជនភាពៈ អ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់មានសិទ្ធិក្នុងផ្អាកគណនីណាមួយដែលអ្នកគិតថាចាំបាច់ ប្រសិនបើគណនីនោះព្យាយាមផ្ញើសារបន្ត ផ្ញើអក្សរឬរូបភាពក្នុងន័យមិនសមរម្យនិងរំខាន ដូចជាប្រភេទអាសអាភាស បរិហាកេរ្តិ៍ ដៀមដាម បោកបញ្ឆោត និងខុសច្បាប់ជាដើម។ អ្វីដែលកាន់តែប្រសើរ អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែរាយការណ៍គណនីបែបនោះផងដែរ ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារយើងមានចំណាត់ការភ្លាមៗ និងធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់ តាមអ្នក កាន់តែប្រសើរឡើងថែមមួយកម្រិតទៀត។
•  សុវត្ថិភាពៈ ក្រុមការងារ តាមអ្នក ព្យាយាមប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មានសុវត្ថិភាពកាន់តែប្រសើរតាមដែលអាចទៅបាន។ បន្ថែមពីនេះ ម្ចាស់គណនីផ្ទាល់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើព័ត៌មានគណនីរបស់ខ្លួន ដោយត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានរក្សាការសម្ងាត់បានល្អ និងមិនមានបែកធ្លាយគណនីក្នុងទម្រង់ណាមួយជាដាច់ខាត។
- យើងមានសិទ្ធិក្នុងការកែសម្រួល ឬបន្ថែមចំណុចមួយចំនួនទៅក្នុងបទបញ្ញត្តិនេះក្នុងពេលណាមួយ ដើម្បីពង្រឹងសុវត្ថិភាព ភាពត្រឹមត្រូវ និងស្របច្បាប់។ ប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្តើមកំណែប្រែ ឬអនុវត្តបទបញ្ញត្តិថ្មីទាំងនោះ យើងនឹងធ្វើការជូនដំណឹងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមុន។ ជាចុងក្រោយ សូមអរគុណសម្រាប់ការប្រើ តាមអ្នក ស្វាគមន៍មកកាន់បរិយាកាសថ្មី សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា!
ធ្វើនៅភ្នំពេញ, 26 កញ្ញា 2020.